ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Home ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
23/4/2021

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
10/5/2021

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 Μήνες (72 ώρες)

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET
2.88

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α.

«Φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες δερματοπάθειες και οι νεότερες θεραπείες»

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ’ απόστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) «Φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες δερματοπάθειες και οι νεότερες θεραπείες» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες δερματοπάθειες και οι νεότερες θεραπείες» απευθύνεται σε Απόφοιτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο (Ιατροί, Νοσηλευτές, Βιολόγοι και Επαγγελματίες Υγείας).

Στόχοι του προγράμματος και προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:

α) η εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων αναφορικά με τις Αυτοάνοσες Δερματοπάθειες. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν στην επιδημιολογία, την αιτιοπαθογένεια, την παθοφυσιολογία και τα θεραπευτικά μονοπάτια αλλά και τις συννοσηρότητες και τη σημασία έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας τους.

β) η επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στη θεραπεία των δερματολογικών νοσημάτων.

γ) η διεύρυνση των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικά της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος στις συννοσηρότητες των αυτοάνοσων δερματοπαθειών.

δ) η ενίσχυση των προσόντων των εκπαιδευομένων που εργάζονται σε τομείς υγείας και πρόνοιας ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας με στόχο την ορθή θεραπευτική προσέγγιση των συγκεκριμένων νοσημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έναρξη Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος: 10/05/2021

Υποβολή αιτήσεων έως 23/04/2021

Οι διδάσκοντες είναι εξειδικευμένα, επίλεκτα και έμπειρα μέλη στην θεραπεία και ολιστική διαχείριση των φλεγμονωδών και αυτοάνοσων νοσημάτων.

Διάρκεια προγράμματος: 18 εβδομάδες – 72 ώρες (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET: 2,88

 

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  στο γνωστικό αντικείμενο τίτλο «Φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες δερματοπάθειες και οι νεότερες θεραπείες»  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος, η επιτυχής συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις, και η κατάθεση διπλωματικής εργασίας.

 

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ύψος τελών παρακολούθησης 510

Σε 3 δόσεις 170€

Δίδακτρα εφάπαξ 460€

Διάρκεια (εβδομάδες) 18

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
10% -Προεγγραφή (Early Entry)
-Εφάπαξ προπληρωμή
-Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα
-Εργαζόμενοι σε εταιρείες  με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος
15% -Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
-Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
25% -Πολύτεκνοι
-Άτομα με ειδικές ανάγκες
30% -Άνεργοι

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνία στο email info@cutaneouslymphoma.gr και στο τηλέφωνο 210–5832452

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος: Ευαγγελία Παπαδαυίδ

Καθηγήτρια  Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ