Η ομάδα μας

Home Η ομάδα μας

Το Ειδικό Ιατρείο Δερματικών Λεμφωμάτων λειτουργεί από το 2011 και έχει αναγνωριστεί ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων- Δερματικό Λέμφωμα (ΦΕΚ 4276/29-11-2019), με συμμετοχή όλων των απαραίτητων ιατρικών ειδικοτήτων υπό τον συντονισμό της Συντονίστρια Διευθύντριας του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης, Καθηγήτρια Αφροδισιολογίας – Δερματολογίας Δρ. Παπαδαυίδ Ευαγγελία σε συνεργασία με την Αιματολογική Μονάδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας Υπεύθυνη Δρ. Παππά Βασιλική και την Ακτινοθεραπευτική Μονάδα, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ακτινοθεραπείας Υπεύθυνος Δρ. Κουλουλία Βασίλειο.

Β’ Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νοσημάτων

 

Μονάδα Δερματικών Λεμφωμάτων

ΠΓΝ Αττικόν

 

2105832451

2105832452

2105832458

Παπαδαυίδ Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Συντονίστρια  Διευθύντρια – Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου

Λαμπαδάκη Κυριακή, Επιμελήτρια Β΄ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος

Καραγιάννη Φανή, Βιολόγος, Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κέντρου

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, Επιμελητής Α΄ Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Ρόππα Μαριτίνα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Καπνιάρη Ειρήνη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Παπαδάκη Μαριάννα, Βιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Κουμουρτζής Μάριος, Ειδικευόμενος Δερματολογίας

Γκαντή Βασιλική, Ιατρός – Εξωτερική Συνεργάτης

Κράνη Ευδοξία, Νοσηλεύτρια

Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Β΄ΠΠΚ)

Αιματολογική Μονάδα – Μεταμοσχεύσεις

2105832314

Παππά Βασιλική, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου

Παπαγεωργίου Σωτήριος, Επιμελητής Α΄Αιματολόγος

Τσιριγώτης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανθή Μπούχλα,  Αιματολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Μπάκου Βασιλική, Βιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Ακτινοδιαγνωστικό

2105831813

Κελέκης Νικόλαος, Καθηγητής, Διευθυντής Β΄Εργαστηρίου Ακτινολογίας

Οικονομόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής ΕΣΥ

Ακτινοθεραπευτική Μονάδα

2105831860

Κουλουλίας Βασίλειος, Καθηγητής Ακτινοθεραπείας

Κυπραίου Ευφροσύνη, Επιμελήτρια Α΄