Ερευνητικό Εργαστήριο

To Ερευνητικό Εργαστήριο του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων – Δερματικό Λέμφωμα με υπεύθυνη του εργαστηρίου την Δρ. Καραγιάννη Φανή, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ και με εποπτεια των επιβλεπόντων Καθηγητριών ΕΚΠΑ Αιματολογίας κα Παππά Βασιλική, Κλινικής Βιοχημείας, κα Πιπέρη Χριστίνα και Δερματολογίας κα Ευαγγελια Παπαδαυιδ εχουν αναπτυχθεί σε ερευνητικό επίπεδο πρωτόκολλα στα οποία η έρευνα έχει στόχο ευρήματα που θα βοηθήσουν την κλινική εφαρμογή.
 
Τα ερευνητικά μας πρωτόκολλα (Ευρωπαϊκά, εταιρικά) και εργασίες δημοσιεύονται, σε καταξιωμένα διεθνή ιατρικά περιοδικά.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ερευνητικό Εργαστήριο του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών Λεμφωμάτων είναι αποδέκτης χρηματοδότησης της “1ης Ανοιχτής Πρόσκλησης για την παροχή δωρεάν ερευνητικών υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής” από την ερευνητική υποδομή pMedGR με τίτλο “The role of different cell population in microenvironment of Mycosis Fungoidesas a tool for identifying biomarkers for disease progression and individualized therapy” (CyTOF), πρόταση η οποία επιλέχθηκε από 35 προτάσεις υψηλότατου επιστημονικού ενδιαφέροντος και ποιότητας του ΕΚΠΑ.

Συνοπτικά το ερευνητικό μας ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διερεύνηση των πιθανών μηχανισμών που εμπλέκονται στην παθογένεια των Τ δερματικών λεμφωμάτων

· Στην επίδραση αναστολέων (JAK/STAT, HDAC, κ.ά) στο Δερματικό Λέμφωμα

· Στο ρόλο του μικροπεριβάλλοντος στα δερματικά λεμφώματα Τ-λεμφοκυττάρων (ερευνητική πρόταση pMEDgr)

· Στον καθορισμό του προφίλ της γονιδιακής έκφρασης σε ασθενείς με Τ-δερματικό λέμφωμα

· Εύρεση νέων βιοδεικτών για την έγκαιρη πρόγνωση του δερματικού λεμφώματος και την διαφοροδιάγνωση από άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις του δέρματος

Στόχος και προτεραιότητα της ερευνητικής μας δραστηριότητας είναι η ανάδειξη κατάλληλων εργαλείων – βιοδεικτών με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, την έγκυρη διαφοροδιάγνωση από άλλες φλεγμονώδης δερματοπάθειες, την πρόβλεψη για ανταπόκριση στη θεραπεία καθώς και τον σχεδιασμό νέων εξατομικευμένων θεραπειών.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις