ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δικαιώματα

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα αρχικά να ενημερωθεί για τα οφέλη της συμμετοχής και παρακολούθησής  του  στο Ειδικό Ιατρείο Λεμφωμάτων. Έχει δικαίωμα να γνωρίζει όλες τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που απορρέουν από τα προτεινόμενα θεραπευτικά πλάνα.

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κέντρο παρακολούθησης εφόσον αποσύρει την συγκατάθεσή του.

Έχει δικαίωμα να ενημερώνετε για όλες τις θεραπευτικές επιλογές και να διαφωνήσει με την θεραπεία που προτείνει η πολυεπιστημονική ομάδα αρκεί να υπογράψει ότι του προτάθηκε η κατάλληλη θεραπεία και αρνήθηκε.

Τέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αντίγραφα του ιατρικού του φακέλου.

 

Υποχρεώσεις

Θα πρέπει ο ασθενής να δώσει ενυπόγραφη συγκατάθεση, έτσι ώστε τα στοιχεία από τα ιατρικά ραντεβού και την κλινικοεργαστηριακή εξέταση να καταχωρηθούν και να καταγραφούν με ασφάλεια και με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων τόσο στον υπολογιστή του νοσοκομείου μας, όσο και στο ειδικό λογισμικό αναφοράς και καταγραφής δερματικών λεμφωμάτων με σκοπό την περαιτέρω ανάλυσή τους.

Θα πρέπει να συμφωνήσει στην χρησιμοποίηση δειγμάτων ιστού (δηλαδή βιοψιών) για ενδεχόμενη επιβεβαίωση της διάγνωσης ή και μελλοντική λήψη βιοπτικού υλικού, αίματος ή λεμφαδένων για αναλύσεις.

Αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τις αναλύσεις ενδεχομένως θα δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά είτε ως μεμονωμένα περιστατικά είτε ως ερευνητική μελέτη.

Φωτογραφίες από το δέρμα του ασθενούς (από τις βλάβες) θα ληφθούν και μπορεί να δημοσιευτούν σε μία τελική έκθεση με τα αποτελέσματα πιθανής έρευνας, παρόλα αυτά οι φωτογραφίες αυτές θα είναι ανώνυμες, χωρίς χαρακτηριστικά που ταυτοποιούν τον ασθενή.

Ο ασθενής είναι υποχρεωμένος να έρχεται στα τακτικά προγραμματισμένα ραντεβού του για την καλύτερη παρακολούθησή του, πιθανή νοσηλεία αν χρειαστεί, ρύθμιση της δοσολογίας του, τακτικός εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος ακόμα και καταγραφεί ανεπιθύμητων ενεργειών.