Επικοινωνία

Home Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλεφωνικό κέντρο
210 5838000
Τηλέφωνο Ραντεβού στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
1535

Τηλέφωνο Ραντεβού στο Ειδικό Ιατρείο Δερματικών Λεμφωμάτων

210-583 2452

210-5832451

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ