1η θεραπεία Εξωσωματικής Φωταφαίρεσης στο Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων- Δερματικά Λεμφώματα

1η θεραπεία Εξωσωματικής Φωταφαίρεσης στο Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων- Δερματικά Λεμφώματα

Στο Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων- Δερματικά Λεμφώματα (ΦΕΚ 4276.Β.22-11-2019), της Β΄ Δερματολογικής Κλινικής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 2021 η θεραπεία «Εξωσωματική Φωταφαίρεση»...