Αρχική 9 ΝΕΑ 9 1η θεραπεία Εξωσωματικής Φωταφαίρεσης στο Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων- Δερματικά Λεμφώματα

1η θεραπεία Εξωσωματικής Φωταφαίρεσης στο Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων- Δερματικά Λεμφώματα

Στο Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων- Δερματικά Λεμφώματα (ΦΕΚ 4276.Β.22-11-2019), της Β΄ Δερματολογικής Κλινικής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 2021 η θεραπεία «Εξωσωματική Φωταφαίρεση» (Extracorporeal Photopheresis – ECP) σε ασθενή με Δερματικό Λέμφωμα υπό την διαρκή κινητοποίηση και το συντονισμό της Διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης για τα Δερματικά Λεμφώματα και Επιστημονικά υπεύθυνης, Καθ. Ε. Παπαδαυίδ.

Τι είναι η Εξωσωματική Φωταφαίρεση;

Η εξωσωματική φωταφαίρεση (ECP) είναι μία θεραπευτική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται κατά τεκμήριο για την αντιμετώπιση των προχωρημένου σταδίου δερματικών λεμφωμάτων Τ-κυττάρων (CTCL) με έγκριση από τον FDA από το 1988. Επιπροσθέτως έχει βρεθεί να είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση και άλλων νοσημάτων, όπως η νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD), η απόρριψη μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου, η σκληροδερμία, η ατοπική δερματίτιδα, η επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση, ο ομαλός λειχήνας, ο ερυθηματώδης λύκος, η κοινή πέμφιγα, η νόσος Crohn και ο διαβήτης τύπου Ι. Βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν ότι η ECP μπορεί να εφαρμοστεί στη θεραπεία της ψωρίασης, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της πολλαπλής σκλήρυνσης, της νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης και του σκληρομυξοιδήματος.

Στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων –δερματικά λεμφώματα, από την συγκεκριμένη θεραπεία μπορούν να επωφεληθούν τόσο οι ασθενείς με δερματικό λέμφωμα και αιματολογική συμμετοχή που βλέπουμε από κοινού με την Αιματολογική Μονάδα, ΒΠΠΚ στα πλαίσια του, όσο και οι μεταμοσχευμένοι στον πνεύμονα ασθενείς, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Μεταμόσχευσης Πνευμόνων, στο οποίο συμμετέχει μαζί με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο το νοσοκομείο μας.

Η αναγκαιότητα της θεραπείας με χρήση του κλειστού συστήματος εξωσωματικής φωταφαίρεσης (Extracorporeal Photopheresis) για την θεραπεία ασθενών με Τ δερματικό λέμφωμα και με απόρριψη μοσχεύματος είναι σημαντική. Το κλειστό σύστημα φωταφαίρεσης είναι απαραίτητο σε ένα Ειδικό Κέντρο όπως το Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων για μεταμόσχευση για τα δερματικά λεμφώματα.

Πρόσφατα, η εν λόγω θεραπεία άρχισε να εφαρμόζεται στην χώρα μας μέσα από το Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων μέσω ΕΟΠΠΥ. Για τους ασθενείς με δερματικό λέμφωμα που χρήζουν ECP, πραγματοποιούνται συνεδρίες κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες, για δύο (2) συνεχόμενες ημέρες που πραγματοποιείται η θεραπεία, για έξι (6) συνεχόμενους μήνες.

Ο αριθμός ασθενών ετησίως με δερματικό λέμφωμα που χρειάζονται τη θεραπεία είναι 5 και σε αυτούς να προστεθούν 5 ασθενείς μετά από μεταμόσχευση με νόσο ξενιστή όπου η θεραπεία είναι θεραπεία εκλογής. Ο υπολογιζόμενος αριθμός των ασθενών με μεταμόσχευση πνεύμονα που θα υποβάλλονται ετησίως στη θεραπεία είναι 3-5.